nexa

nexa

ECOGEO BASIC

verwarming + sanitair warm water
1-9 / 3-12 / 5-22 kW

ECOGEO COMPACT

verwarming, sanitair warm water incl. boiler 165L 1-9 / 3-12 / 5-22 kW

ECOGEO BASIC PASSIEF

verwarming, sanitair warm water + passieve koeling
3 - 12 kW / 5 - 22 kW

ECOGEO COMPACT PASSIEF

verwarming, SWW incl. boiler 170L + passieve koeling
3 - 12 kW / 5 - 22 kW

ECOGEO BASIC ACTIEF

verwarming, sanitair warm water + actieve koeling
3 - 12 kW / 5 - 22 kW

ECOGEO COMPACT ACTIEF

verwarming, SWW incl. boiler 165L + actieve koeling
3 - 12 kW / 5 - 22 kW